Praktijk Jeannette Hoek

Privacyverklaring Praktijk Jeannette Hoek

Praktijk Jeannette Hoek, gevestigd Acacialaan 20, 3286 XA in Klaaswaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.praktijk-jeannettehoek.nl
Acacialaan 20
3286 XA  KLAASWAAL
06 - 11 02 56 86
info@praktijk-jeannettehoek.nl
KvK: 54363381

Persoonsgegevens die ik verwerk
Praktijk Jeannette Hoek verwerkt je persoonsgegevens doordat je je hebt aangemeld als client, of gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Voor- en achternaam partner (indien relevant)
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer(s) mobiel / vaste lijn
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Praktijk Jeannette Hoek verwerkt bijzondere persoonsgegevens van jou in een digitaal dossier. Notities worden bewaard in een fysieke dossiermap die veilig is opgeborgen in een kast met slot. Praktijk Jeannette Hoek maakt gebruik van de software van Beauty-File, dit is een gesloten systeem.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Praktijk Jeannette Hoek verwerkt jouw persoonsgegevens voornamelijk voor de behandeling/ de therapie. Verder voor het periodiek verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder en het afhandelen van de financiële administratie (zoals facturering en boekhouding en belastingaangifte). Praktijk Jeannette Hoek analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Praktijk Jeannette Hoek bewaart je persoonsgegevens volgens de daarvoor wettelijk geldende normen. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk Jeannette Hoek is professioneel gehouden aan een klantgeheim en verstrekt geen gegevens aan derden zonder daar uitdrukkelijk toestemming voor te hebben gevraagd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, mail dan naar info@praktijk-jeannettehoek.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Praktijk Jeannette Hoek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Praktijk Jeannette Hoek gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Vormenbrouwer gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan de website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen voor zover het gaat om dossiergegevens. Notities blijven altijd eigendom van de praktijk Jeannette Hoek. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door praktijk Jeannette Hoek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@praktijk-jeannettehoek.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Praktijk Jeannette Hoek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk Jeannette Hoek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijk-jeannettehoek.nl

Post- en vestigingsadres: Acacialaan 20, 3286 XA  KLAASWAAL.
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 54363381

Praktijk Jeannette Hoek is aangesloten bij BATC beroepsorganisatie

Praktijk Jeannette Hoek is aangesloten bij de beroepsvereniging BATC (BR.02168).
Klacht- en tuchtrechtnummer 1410.1760

Praktijk Jeannette Hoek

Acacialaan 20
3286 XA Klaaswaal
06-110 256 86
info@praktijk-jeannettehoek.nl

Kvk: 54363381

Een website van de Vormenbrouwer