Praktijk Jeannette Hoek
De praktijk van Jeannette Hoek

De vijf natuurgerichte principes van BATC

Voor een compleet inzicht

De principes energie, prikkeloverdracht, drainage, voeding en psyche zorgen ervoor dat een therapeut zijn cliënt op een holistische wijze benadert. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. 

Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

Alles in en om ons heen bestaat uit energie. Zo is er grofstoffelijke energie die zich bevindt in materie, zoals bijvoorbeeld je lichaam. Daarnaast heb je ook fijnstoffelijke energie die zich bevindt in alles wat niet zichtbaar is, denk bijvoorbeeld aan de ‘lege ruimte’ om je heen, je chakra’s en je auraveld. Doordat alles in en om ons heen uit energie bestaat, wordt het wereldwijd gezien als de basis voor het functioneren van het menselijk lichaam. Het energetisch systeem van je lichaam kan bij een laag energieniveau dan ook niet optimaal werken. Als er in je lichaam een tekort is aan energie of als de energiestroom (gedeeltelijk) is afgesloten, ontvangt je zenuwstelsel onvoldoende informatie waardoor delen van je lichaam ontregeld kunnen raken. Het heeft daarom prioriteit om het tekort aan energie aan te vullen en eventueel de geblokkeerde energie weer in beweging te brengen, zodat je energieniveau weer in balans is. Zonder energie kunnen de overige vier principes niet functioneren en kan er dus geen genezing plaatsvinden.

Prikkeloverdracht als het energieniveau in balans is, moet er gekeken worden of de prikkeloverdracht in je lichaam goed functioneert. De prikkeloverdracht komt tot stand door middel van je zenuwstelsel. Deze fungeert als een soort telefoonverbinding tussen je hersenen en de rest van je lichaam. Het wordt dan ook niet voor niets het communicatienetwerk van het lichaam genoemd. Het communiceren tussen je hersenen en je lichaam gebeurt door middel van prikkels. Als de prikkeloverdracht niet goed functioneert worden signalen aan delen van je lichaam niet duidelijk doorgegeven, waardoor sommige functies van je lichaam kunnen stagneren. Ook andersom kan je zenuwstelsel niet aan je hersenen doorgeven wat een bepaald deel van je lichaam wel of niet nodig heeft. Doordat je communicatienetwerk verstoord wordt door een gebrek aan prikkeloverdracht, kunnen je hersenen dus ook niet aan je lichaam doorgeven dat mogelijk de drainage onvoldoende is of dat er te weinig gezonde voedingsstoffen binnen komen.

Drainage als de prikkeloverdracht goed functioneert, is het belangrijk te kijken naar de drainage van het lichaam. In deze hectische maatschappij wordt niet alleen je lichaam, maar ook je geest regelmatig belast met gifstoffen in stoffelijke of geestelijke vorm. Zo zijn bijvoorbeeld slechte stoffen in voeding een vorm van stoffelijk vergif en is stress een vorm van geestelijk vergif. Doordat je lichaam hier dagelijks mee wordt verontreinigd, moet je lichaam draineren om deze gifstoffen af te kunnen voeren. Veel water drinken is hier een eenvoudig voorbeeld van. Als het draineren om welke reden dan ook niet gebeurt, kan je lichaam geen voedingsstoffen meer opnemen en ook geen emotionele ballast meer verwerken waardoor het genezingsproces wordt vertraagd. Het is daarom van belang dat je regelmatig je lichaam helpt met het reinigen van afvalstoffen.

Voeding als geconstateerd is dat het lichaam goed draineert, moet bekeken worden of je lichaam de juiste fysieke en geestelijke voeding ontvangt. De fysieke vorm van voeding is niet altijd voedend voor je lichaam. Zo is gemodificeerd eten minder voedzaam, maar dat is niet de enige boosdoener. Niet ieder lichaam is van nature namelijk even verdraagzaam met bepaalde voeding. Daarbij is de verdraagzaamheid van voeding ook onderhevig aan veranderingen in je lichaam of omgeving. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde voeding opeens een negatieve uitwerking krijgt op je lichaam. Er moet daarom bij iedere klacht worden bekeken of je lichaam in de nieuwe situatie nog wel de juiste voeding tot zich krijgt. Ook is de geestelijke vorm van voeding niet altijd goed voor je lichaam. Natuurlijk heeft vreugde een positief effect op je lichaam, maar de invloed van jaloezie of boosheid mogen ook niet onderschat worden. Door je bewust te zijn van belemmerende geestelijke voeding en deze op een andere manier te benaderen, zul je sneller genezen.

Al met al is een goede voeding dus nodig om je lichaam optimaal te laten functioneren. Bij een gebrek aan passende voeding komen er te veel gifstoffen in je lichaam waardoor je hersenen geen geestelijke ballast kunnen verwerken.

Psyche als je lichaam de juiste voeding tot zich krijgt, blijft als laatste de psyche over. Fysieke geestelijke, spirituele en energetische aspecten van een mens zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Het is daarom belangrijk om naast de fysieke gesteldheid, ook naar de emoties en gedragspatronen te kijken. Door je bewust te zijn van bepaalde belemmerende emoties en patronen die mogelijk je helingsproces beïnvloeden, kun je deze denk- en gedragspatronen veranderen. Als laatste stap is het dus belangrijk op zoek te gaan naar deze patronen en te kijken hoe je ze op een gezonde manier kunt doorbreken en los kan laten. Zonder de verwerking van psychische ballast, kan je genezingsproces simpelweg niet worden voltooid.

Praktijk Jeannette Hoek is aangesloten bij BATC beroepsorganisatie

Praktijk Jeannette Hoek is aangesloten bij de beroepsvereniging BATC (BR.02168).
Klacht- en tuchtrechtnummer 1410.1760

Praktijk Jeannette Hoek

Acacialaan 20
3286 XA Klaaswaal
06-110 256 86
info@praktijk-jeannettehoek.nl

Kvk: 54363381

Een website van de Vormenbrouwer