Praktijk Jeannette Hoek

Huisregels massages

Praktijk Jeannette Hoek

Om de massage soepel te laten verlopen hanteert Jeannette een aantal voorwaarden. Als u een afspraak maakt, gaat zij ervan uit dat u kennis genomen heeft van deze voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 • Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Van de cliënten wordt verwacht dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
 • Bij het maken van een afspraak worden uw naam, adres, telefoonnummer en de reden van uw bezoek genoteerd, ten behoeve van de administratie.
 • Alle persoonlijke en medische gegevens worden niet aan derden verstrekt, vanwege de  geheimhoudingsplicht.
 • Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw sportieve en medische verleden. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan Jeannette de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt. Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of iets dergelijks, dan kan u gevraagd worden met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 • Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist of iets dergelijks, dient u voor aanvang van de massage mee te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk Praktijk Jeannette Hoek is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel tijdens en/of na de behandeling als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 • Contra indicaties. Het krijgen van een massage is heel ontspannend of soms juist een oppepper. Helaas zijn er wel contra-indicaties waarbij niet gemasseerd mag worden.
  Voorbeelden zijn: hartklachten, slechte algehele gezondheid, infectieziekten (griep), koorts, trombose, besmettelijke huidziekten, steenpuisten, ernstige rugpijn, zware vermoeidheid: raadpleeg bij twijfel altijd eerst uw (huis)arts.
 • Mocht u onverhoopt een gemaakte afspraak niet na kunnen komen, dan wordt u vriendelijk verzocht dit uiterlijk 24 uur voor aanvang telefonisch te annuleren. De gereserveerde tijd wordt dan niet in rekening gebracht. Als dit niet het geval is, wordt 50% in rekening gebracht.
 • Praktijk Jeannette Hoek is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 • Om werkelijk 'tijd voor jezelf' te maken, dient uw mobiele telefoon uitgeschakeld te zijn tijdens het verblijf bij Praktijk Jeannette Hoek. Jeannette vraagt u niet te roken in de wacht- en praktijkruimte.
 • Het betreft een (sport)massagepraktijk. De massages hebben NIETS met erotiek te maken. Cliënten die sexueel getinte opmerkingen of uitingen maken, worden per direct verzocht de praktijk te verlaten.
Praktijk Jeannette Hoek is aangesloten bij BATC beroepsorganisatie

Praktijk Jeannette Hoek is aangesloten bij de beroepsvereniging BATC (BR.02168).
Klacht- en tuchtrechtnummer 1410.1760

Praktijk Jeannette Hoek

Acacialaan 20
3286 XA Klaaswaal
06-110 256 86
info@praktijk-jeannettehoek.nl

Kvk: 54363381

Een website van de Vormenbrouwer